1. Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН № 1/9-315 від 07.06.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56072/

2. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Лист МОН № 1/9-436 від 09.08.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56860/

3. Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист МОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56995/

4. Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/

5. Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році Лист МОН № 1/9-325 від 14.06.17 року

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56158/

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56538/

6. Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/

7. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56857/

8. Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році Лист МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/

9. Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти Лист МОН № 1/9-66 від 31.01.18 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59229/

10. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57414/

11. Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Постанова КМУ № 588 від 09.08.2017 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57129/

12. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти Наказ МОН № 1669 від 26.12.2017 року https://osvita.ua/legislation/other/60292/

13. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/

14. Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/

15. Щодо шкільної форми для учнів Лист МОН № 1/11-11641 від 08.11.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58146/

16. Про освіту Закон України "Про освіту" https://osvita.ua/legislation/law/2231/

17. Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» Лист МОН № 1/9-554 від 13.10.17 року https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57658/

18. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року https://ru.osvita.ua/legislation/other/37302/

Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51595/

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році Лист МОН №1/9-437 від 17.08.2016 року   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52075/

Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році Лист МОН №1/9-434 від 17.08.2016 року http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52063/

Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ

Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН № 948 від 5.08.2016 року   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52078/

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 (Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти) Наказ МОН №1009 від 19.08.2016 року   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/

Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/

Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) Лист МОН № 1/9-332 від 29.06.16 року    http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51770/

Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти Наказ МОН №889 від 27.07.2016 року   http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52048/

Прo затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів тa інструкцій щодо їх заповнення Наказ МОН № 813 від 08.07.2016 року http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52189/

Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» Наказ МОН № 668 від 14.06.16 року http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51771/

Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.2016 року http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/51911/

Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році  Лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 http://www.imzo.gov.ua/2016/07/29/list-imzo-vid-29-07-2016-2-1-10-1855-pro-metodichni-rekomendatsiyi-shhodo-zdorovogo-sposobu-zhittya-ta-fizkulturno-sportivnoyi-roboti-z-ditmi-ta-uchnivskoyu-moloddyu-u-navchalnih-zakladah-u-20/

Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”  Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 http://www.imzo.gov.ua/2016/07/25/list-imzo-vid-25-07-2016-2-1-10-1828-pro-metodichni-rekomendatsiyi-z-pitan-organizatsiyi-vihovnoyi-roboti-u-navchalnih-zakladah-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/